\r\n"; $headers .= "Reply-To: <".$fromemail.">\r\n"; $headers .= "MIME-version: 1.0\r\n"; $headers .= "Return-Path: <".$fromemail.">\r\n"; $headers .= "X-Mailer: PHP / ".phpversion()."\r\n"; $headers .= "X-Priority: 3\r\n"; $headers .= "X-Sender: <".$fromemail.">\r\n"; $headers .= "Content-Type: multipart/mixed;\n\tboundary=\"".$OB."\"\n\n"; $headers .= $extraheaders; //Messages start with text/html alternatives in OB $mess = "\n"; $mess .= "\n--".$OB."\n"; $mess .= "Content-Type: multipart/alternative;\n\tboundary=\"".$IB."\"\n\n"; //plaintext section $mess .= "\n--".$IB."\n"; $mess .= "Content-Type: text/plain;\n\tcharset=\"us-ascii\"\n"; $mess .= "Content-Transfer-Encoding: quoted-printable\n\n"; $plain = str_replace('\n', '\n', $plain); $mess .= $plain."\n\n"; // html section $mess .= "\n--".$IB."\n"; $mess .= "Content-Type: text/html;\n\tcharset=\"iso-8859-1\"\n"; $mess .= "Content-Transfer-Encoding: base64\n\n"; $mess .= chunk_split(base64_encode($html))."\n\n"; // end of IB $mess .= "\n--".$IB."--\n"; // now we add attachments (images, etc) if($att != '') { foreach($att as $att) { $patharray = explode("/", $att); $filename = $patharray[count($patharray)-1]; $mess .= "\n--".$OB."\n"; $mess .= "Content-Type: application/octetstream;\n"; $mess .= "\tname=\"".$filename."\"\n"; $mess .= "Content-Transfer-Encoding: base64\n"; $mess .= "Content-Disposition: attachment;\n\tfilename=\"".$filename."\"\n\n"; $fd = fopen($att, "r"); $filecontent = fread($fd, filesize($att)); fclose($fd); $filecontent = chunk_split(base64_encode($filecontent)); $mess .= $filecontent; $mess .= "\n\n"; } } // this ends the message part $mess .= "\n--".$OB."--\n"; $mess .= "------=MIME_BOUNDRY_main_message--\n"; $mail = mail($tomail, $subject, $mess, $headers); if ($mail) { return true; } else { return false; } } DEFINE('CLIENT_ROOT_URL', 'http://narimo.nl'); DEFINE('CLIENT_NAME', 'Raimon Nuijten'); DEFINE('CLIENT_EMAIL', 'info@narimo.nl'); $messagesend = false; ?> Narimo.nl

Narimo.nl

Contact

Narimo
Veilingkade 27
4815HC Breda
KVK: 50522574

Contact formulier

'; $message .= 'Naam: '.$_POST['name'].'
'; $message .= 'Email: '.$_POST['email'].'
'; $message .= 'Tel: '.$_POST['telephone'].'
'; $message .= 'Bericht: '.$_POST['message'].'
'; $message = wordwrap($message, 70); $plain = str_replace('
', '\r\n' , $message); $subject = 'Bericht via narimo.nl.'; $from_name = $_POST['name']; $from_email = $_POST['email']; $to_name = CLIENT_NAME; $to_email = CLIENT_EMAIL; /* ini_set("SMTP", "mail.narimo.nl"); ini_set("smtp_port", 25); ini_set("sendmail_from", "webmaster@narimo.nl"); */ $headers = "From: $from_name<$from_email>\n"; $headers .= "CC: $from_name<$from_email>\n"; $headers .= "Reply-To: <$from_email>\n"; $headers .= "MIME-Version: 1.0\n"; $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n"; $headers .= "X-Sender: $from_name<$from_email>\n"; $headers .= "X-Mailer: ".PRODUCT_NAME."\n"; $headers .= "X-Priority: 3\n"; //1 UrgentMessage, 3 Normal $headers .= "Return-Path: <$from_email>\n"; //multipartMail($toname, $tomail, $fromname, $fromemail, $subject, $plain, $html, $att='', $extraheaders='') if(multipartMail($to_name, $to_email, $from_name, $from_email, $subject, $plain, $message)) { $messagesend = true; $message = '

Bedankt voor uw reactie. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

'; } else { $messagesend = false; $message = '

Er is een probleem met het verzenden, probeer opnieuw.

'; } echo $message; } else { if(is_array($error['contact'])) { ?>
    De volgende velden zijn leeg of niet goed ingevuld:
Contact informatie
Extra informatie